De Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen (NVLB) waarschuwt voor de lage waterstand op de rivier de Rijn.

De waterstand daalt de komende dagen waarschijnlijk zodanig, dat de aanvoer van bijvoorbeeld bouwgrondstoffen in het geding kan komen. De bouwindustrie zal hier rekening mee moeten houden.

Bij de Duitse plaats Kaub wordt de vaarweg naar verwachting zo ondiep, dat de meeste schepen niet meer kunnen passeren. Ook de scheepvaart op de Ruhr, Neder-Rijn, Waal en de IJssel ondervindt grote hinder door de lage waterstand.

Ondernemersvereniging voor handel- en productiebedrijven evofenedex stuurde vorige week al een brandbrief naar het kabinet om aandacht te vragen voor de problemen.

“Schepen nemen tot wel de helft minder lading mee, zodat ze hoger liggen. Daardoor heb je twee schepen nodig om dezelfde lading te vervoeren, maar die capaciteit is er niet.”

Evofenedex denkt dat er via bijvoorbeeld sluizen nog wel iets kan worden gedaan om te helpen. “Maar wat we echt nodig hebben, is regen. Veel regen.”